De gedragscode van c.s.v. VIOS Vaassen

Het bestuur van c.s.v. VIOS vroeg haar leden vroeg om input voor de strategische agenda 2010/2015, hierbij werd massaal het onderwerp ‘normen en waarden’ genoemd. Er bleek behoefte aan duidelijkheid en eensgezindheid over wat acceptabel is en wat niet binnen onze vereniging. Er werd besloten een zogenoemde gedragscode op te stellen.

Het bestuur presenteerde tijdens de algemene ledenvergadering deze gedragscode en heeft een vaste plaats op de website.

Het doel van deze gedragscode is om de professionaliteit van de vereniging onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van alle betrokkenen. “De gedragscode geldt voor de eigen (nieuwe) leden, maar ook tegenstanders en supporters kunnen er hun voordeel mee doen”, aldus het bestuur van VIOS.

Gedragscode is bijgesteld d.d. 13-04-2016 o.b.v. regels van de NOC/NSF.
Hieraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het verstrekken van VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Download hier de gedragscode

 

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN