Heden bereikte ons het droevige bericht dat  ons lid van de Vrienden van Vios, Henk Bakker op 89 jarige leeftijd is overleden. Henk verbleef de laatste maanden van zijn leven samen met zijn vrouw Georgette in de Speulbrink. Vanwege zijn afnemende gezondheid kon Henk de laatste jaren niet meer lijfelijk zijn Vios bezoeken. Henk was een van onze eerste jeugdtrainers en velen onder u zullen hem ook kennen als vaste supporter bij ons 1e elftal. Ook heeft Henk jarenlang deel uit gemaakt van de Dinsdagmiddagploeg en was hij mede oprichter ( en bedenker van de naam) van de Vrienden van Vios. Wij zijn Henk veel dank verschuldigd voor hetgeen hij voor Vios heeft betekend. Wij wensen zijn vrouw Georgette en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies een plek te geven.

De condoleance zal plaatsvinden ZATERDAG 7 december om 09:15 uur in de Speulbrink te Vaassen,waarna aansluitend een gedachtenisdienst zal worden gehouden aldaar.

U bent van harte welkom om de familie te condoleren en de dienst bij te wonen.

Bestuur c.s.v. VIOS Vaassen.

06/dec

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN