Heden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Jan van Laar (senior) in de leeftijd van 87jaar.
Met zijn gelijknamige bouwbedrijf was de heer van Laar meer dan 15 jaar als mede- hoofdsponsor verbonden aan onze vereniging. Na deze sponsor periode bleef Jan als trouw en kritisch supporter van het 1e elftal verbonden met de club.Tevens was Jan meer dan 50 jaar lid van de vereniging en de laatste 15  jaar lid van de Vrienden van Vios en bleef hij op deze wijze betrokken bij de activiteiten van de club. Ondanks zijn afnemende gezondheid verscheen Jan nog regelmatig op ons sportpark om zijn club te volgen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de groei van onze vereniging. Wij wensen zijn vrouw, kinderen  en verdere naasten Gods kracht en sterkte toe om dit verlies een plek te geven.

Bestuur c.s.v. Vios Vaassen & Vrienden van Vios.

03/jan

Clubblad De Treffer

    

Vaassense Dorpsavonden

Vaassense Dorpsavonden 2019

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN