Zoals bekend zijn vanwege het coronavirus de sportclubs gesloten in heel Nederland.

Ook wij hebben daar uiteraard gehoor aan gegeven, immers, ons aller gezondheid staat bovenaan! De KNVB heeft ons bericht om extra alert te zijn op het gebruik van de sportaccommodaties door groepen, de gemeente moet hierop handhaven en kan een boete opleggen aan de overtreders.
Door middel van waarschuwingsbordjes hebben wij dit op de toegangshekken van ons sportcomplex aangegeven! Wij begrijpen volkomen dat onze jeugd graag buiten tegen een bal wil trappen en gunnen een ieder dat ook van harte, echter om verdere escalatie en nog zwaardere maatregelen te voorkomen verzoeken wij u dringend om op dit moment geen gebruik te maken van de velden en dit met uw kinderen te communiceren. Laten we hopen dat dit mag bijdragen aan een spoedige oplossing voor deze crisis waar wij allen onder gebukt gaan.

Met vriendelijke groet, Bestuur CSV VIOS

21/mrt

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Vios Prikbord

 

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN