Sponsoring van groot belang!

Csv Vios is een voetbalvereniging met meer dan 600 leden. Naast de actief spelende leden zijn er ook vele familieleden, vrienden en andere belangstellenden die door de band met de spelers betrokken zijn bij onze vereniging. Het grootste deel van onze leden zijn jeugdlid, hierdoor is Vios een echte familievereniging met een groot maatschappelijk karakter.

Het doel van Vios is om alle leden een goede opleiding te geven waarbij trainers, activiteiten en accommodatie een belangrijke rol spelen.  Hiervoor is een gezonde financiële basis nodig. Dit kan niet alleen opgebracht worden door de contributie van de leden,  ons streven is dat voetbal  voor een ieder toegankelijk moet zijn ongeacht de financiële achtergrond.

Daarom is sponsoring noodzakelijk om de club financieel gezond te houden. De leden van de VOC, de vrienden van Vios en de sponsoren zijn daarom van groot belang voor onze vereniging.

Vios biedt daarom de mogelijkheid aan bedrijven om hun naamsbekendheid te vergroten door verschillende manieren van uitingen op of rondom de velden. Het sponsoren van de teams, een advertentie  in ons clubblad de Treffer, het plaatsen van een reclamebord aan de velden of het kleden van een team in een origineel tenue zijn enkele voorbeelden. Daarnaast is het ook mogelijk om een actie op maat te organiseren. Wij komen daarvoor graag met u in gesprek om de mogelijkheden met u te bespreken.

Draagt u onze club een warm hart toe? Zoekt u mogelijkheden om uw naamsbekendheid te vergroten? Bent u ondernemer en speelt uw kind bij Vios? Wij willen graag met u in contact komen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

U kunt contact op nemen met:

Bertus van den Oosterkamp 06 57231537            Bertus.oosterkamp@kpnplanet.nl  

Peter van Schoonhoven 06 50524295                    petervanschoonhoven@upcmail.nl

Clubblad De Treffer

    

VIOS Kidsclub

Onze Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Vios Vaassen - Cottus

ONZE SPONSOREN